Faglige tilgange

Socialstyrelsen og børnehusene har udarbejdet faglige beskrivelser af Den Danske Børnehusmodel. De faglige beskrivelser er et fælles fagligt arbejdsredskab for børnehusene og deres samarbejdspartnere

indholds splitter
Formålet med de faglige beskrivelser er at beskrive den højt specialiserede tværfaglighed i sager om overgreb mod børn og unge, der skal kendetegne De Danske Børnehuse.
De faglige beskrivelser skal bidrage til, at børnehusene opretholder – og løbende udvikler – en specialiseret faglighed af høj kvalitet. De faglige beskrivelser baserer sig på de lovmæssige krav til børnehusene, som er beskrevet i lovgivning og bekendtgørelse og beskriver herudover en række vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehuset.
De faglige beskrivelser omhandler dels de indsatser, der kan være forbundet med konkrete sagsforløb i børnehuset og dels den konsultative bistand som myndighedssagsbehandlere, der arbejder med sager om overgreb, kan få i børnehuset.