Samarbejdspartnere

Børnehus Nord samarbejder med alle kommuner i Region Nordjylland og Nordjyllands og Midt- og Vestjyllands Politi. Børnehuset samarbejder derudover med en række centre i sundhedsvæsenet.

indholds splitter
Politikredse:
  • Nordjyllands Politi

  • Midt- og Vestjyllands Politi
Sygehusvæsenet:
  • Aalborg Universitetshospital, Børneafdelingen

  • Center for Børn udsat for Overgreb, Århus Universitetshospital

  • Institut for Retsmedicin, Århus Universitet
Tilknyttede kommuner:
Børnehus Nord samarbejder med Region Nordjyllands 11 kommuner
Kort over nord Jylland