For forældre eller værge

indholds splitter
Hvis din sagsbehandler i kommunen informerer dig om, at dit barn skal i børnehuset, vil sagsbehandleren først holde et møde med personalet i børnehuset for at planlægge forløbet for dig og dit barn og for at sikre, at I får den bedst mulige hjælp.
Efter dette møde vil du få at vide, hvornår dit barn skal afhøres og/eller undersøges af en læge, og hvem der vil gøre dette.
  • Når du kommer til børnehuset, vil personalet være til stede og tage imod dig.

  • Under en afhøring vil personalet fra børnehuset kunne tale med dig og gøre dig klar til at tage imod dit barn, når det er blevet afhørt.

  • Efter en afhøring kan personalet i børnehuset i samarbejde med din sagsbehandler fra kommunen have en samtale med dig for at sikre, at du får den rette hjælp til, at du som forælder/pårørende kan støtte dit barn bedst muligt.

  • Børnehuset vil i samråd med din sagsbehandler vurdere, om du har brug for flere samtaler i børnehuset for at sikre, at dit barn og I som familie kan komme videre med den relevante hjælp og støtte.

RÅDGIVNING OG INFORMATION

Som pårørende kan du henvende dig en række steder og få information eller råd og vejledning om at være pårørende til børn eller unge, der har været udsat for overgreb:
  • Børnehuset: Som forælder eller pårørende er du altid velkommen til at kontakte børnehuset, hvis du har spørgsmål, inden du skal derind.
  • Anklagemyndigheden: Anklagemyndigheden har udarbejdet informationsmateriale til pårørende til børn, der har været udsat for et seksuelt overgreb.