Opstart af sag

Har du brug for at oprette en konkret sag i børnehuset, skal du udfylde et opstartsskema.

indholds splitter

Skemaet skal sendes til os på vores sikre mail: Boernehusnord@aalborg.dk

Kriterier for en børnehussag (alle tre kriterier skal være opfyldt):

  • En sag, hvor der er viden eller mistanke om overgreb imod et barn under 18 år (fysiske og/eller seksuelle overgreb), og hvor kommunen træffer afgørelse om iværksættelse af børnefaglig § 50 undersøgelse, eller afgørelse om at revidere den børnefaglige § 50 undersøgelse, der foreligger i sagen, hvis der allerede er en sådan.
  • Udover kommunen skal der være mindst èn sektor mere involveret i sagen. Denne anden sektor er politiet og/eller sygehusvæsenet (retsmedicinsk undersøgelse og/eller anden lægefaglig sygehusundersøgelse af barnet, der knytter sig til overgrebet).
  • Der skal være mistanke om strafbare forhold vedrørende krænkeren (den formodede krænker).
Er du i tvivl?

Er du i tvivl om, hvorvidt en sag er en børnehussag, kan du få konsultativ vejledning af børnehuset.

Ved konsultativ sag forstås en sag, hvor kommunen har vag mistanke om overgreb. Her kan myndighedsrådgiver/leder kontakte børnehuset telefonisk og få en rådgivende samtale, hvor formålet er at afklare sagens videre forløb – skal den vage mistanke føre til iværksættelse af børnefaglig § 50 undersøgelse, politianmeldelse m.m., hvilket vil betyde, at sagen får status som en børnehussag. Børnehuset yder således rådgivning og vejledning til kommunen vedr. børnehusets målgruppe.
2 dukker i et dukkehus